800 311 113 |

Augmentace

Nejefektivnějším způsobem změny velikosti prsou je augmentace neboli chirurgické zvětšení prsou prostřednictvím plastické operace v celkové anestezii. Silikonový implantát se vkládá pod prsní sval nebo mléčnou žlázu. Volba záleží na kvalitě a velikosti žlázy, kvalitě kůže a podkoží a síle a kvalitě prsního svalu.

Jak probíhá augmentace prsu před a po?

Samotná augmentace prsu čili operace trvá asi 1–2 hodiny, hospitalizace trvá 1–2 dny a celková rekonvalescence po augmentaci obvykle 7–14 dní. Po dobu 4–8 týdnů je pak nutné nosit elastickou podprsenku.

Největší výhodou je, že výsledek augmentace je okamžitý a trvalý. Žena si může zvolit tvar a materiál implantátu. Volí se také umístění řezu a umístění prsního implantátu.

Rizika po augmentaci

Jako u každého operativního zákroku se však mohou i po augmentaci vyskytnout pooperační komplikace či rizika spojená s celkovou anestezií. Také samotný implantát s sebou nese určitá rizika, i když se objevují v malém procentu případů.

Augmentace – cena

Tento zákrok není podporován zdravotní pojišťovnou, ekonomická náročnost augmentace tedy patří k dalším významným nevýhodám této metody zvětšení či úpravy prsou. Proto je vhodné promyslet tento zákrok do důsledku předem. Pokud se na zpevnění prsou pomocí jehly necítíte, zkuste šetrnější cestu k velkému poprsí s NadraIN FORTE.

O přírodním doplňku stravy NadraIN FORTE