800 311 113 |

Augmentace

Nejefektivnějším způsobem změny velikosti prsou augmentace, neboli chirurgické zvětšení prsou prostřednictvím plastické operace v celkové anestezii. Silikonový implantát se vkládá pod prsní sval nebo mléčnou žlázu. Volba záleží na kvalitě a velikosti žlázy, kvalitě kůže a podkoží a síle a kvalitě svalu.

Operace trvá asi 1 – 2 hodiny, hospitalizace trvá 1 – 2 dny a celková rekonvalescence obvykle 7 – 14 dní. Po dobu 4 – 8 týdnů je pak nutné nosit elastickou podprsenku.

Největší výhodou je, že výsledek je okamžitý a trvalý. Žena si může zvolit tvar a materiál implantátu. Volí se také umístění řezu a umístění prsního implantátu.

Jako u každého operativního zákroku se však mohou vyskytnout pooperační komplikace či rizika spojená s celkovou anestezií. Také samotný implantát s sebou nese určitá rizika, i když se objevují v malém procentu případů. Tento zákrok není podporován zdravotní pojišťovnou, ekonomická náročnost tedy patří k dalším významným nevýhodám této metody zvětšení či úpravy prsou.