800 311 113 |

Reklamace

REKLAMACE

dle čl. VI obchodních podmínek

 

Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Není možné uplatnit právo z vadného plnění na již použitý produkt, např. z důvodu nespokojenosti s účinkem produktu.

K uplatnění práva z vad (reklamace) je potřeba oznámit vadu

  1. e-mailem na adresu info@nadrain.cz nebo
  2. písemně na adresu

NadraIn
Oderská 2
749 01  Vítkov

 K reklamaci je nutné předložit doklad o dodání a zaplacení zboží (e-mailové potvrzení objednávky), jehož vady jsou reklamovány.

Pokud stále máte originální obal, prosíme o poskytnutí produktu v originálním obalu. Reklamované zboží zašlete na adresu uvedenou výše společně s dokladem nebo kopií o nákladech s odesláním. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato od dopravce.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat ihned po jejím zpracování, které proběhne v co nejkratším čase, nejpozději do 30 dnů. V případě uplatnění práv z vad (reklamace) se peníze vrací po vyřízení a uznání reklamace, nejpozději do 30 dnů od doručení uplatnění práv na reklamaci.