800 311 113 |

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svou účastí v této soutěži souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely správce, společnosti Simply You Pharmaceuticals a.s. jejich poskytnutím dalšímu správci za účelem nabízení obchodu a služeb.

Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící může tento souhlas písemnou formou kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.